Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Timor

Pojmovi: |Indonezija| |Istočni Timor| |Timor|

Nemirni otok Timor danas je podijeljen na dio pod indonezijskom vlašću i državu Istočni Timor. Ova država je do 1975. bila kolonija jedne europske države. Koje?

Portugal

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)