Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Tracy Chevalier

Pojmovi: |Tracy Chevalier|

Tracy Chevalier je 1999. godine napisala romantični povijesni roman Djevojka sa bisernom naušnicom. U koju današnju državu ona smješta radnju romana?

NIZOZEMSKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)