Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Twitter

Pojmovi: |Twitter|

Twitera više nema, a za sve je zaslužan novi gazda cijele priče, Elon Musk. Kako je nazvao kompaniju koja je nastavila raditi na ruševinama Twitera?

X

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)