Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: U2

Pojmovi: |U2|

Jedna od najvećih muzičkih atrakcija današnjice je U2. Davne 1980., izašao im je prvi album. Kako se on zvao?

Boy

Pojmovi: |U2|

Svi znaju tko su Bono Vox i The Edge. Međutim, pravo pitanje je koja su njihova prava imena. Znači, navedite prava imena Bona i Ivice.

Paul Hewson i David Evans

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)