Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Umberto Eco

Pojmovi: |Umberto Eco|

Prezime kojeg je francuskog fizičara u naslovu romaan Umberta Eca?

Leona Foucaulta

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)