Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Urlike Meinhof

Pojmovi: |Andreas Baader| |Urlike Meinhof|

U njemačkom zatvoru, 1976. godine, ubila se zatvorenica Urlike Meinhof. Dan prije to je učinio i Andreas Baader, također u zatvoru. Bila bi to dva obična samoubojstva da ovo dvoje nisu bili vođe terorističke skupine Frakcija Crvene Armije. Pod kojom “letačkom” skraćenicom se skriva ime ove organizacije, po kojoj su poznati u cijelome svijetu?

RAF (ROTTE ARMEE FRAKTION)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)