Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vatroslav Mimica

Pojmovi: |Vatroslav Mimica|

Što je u filmu Vatroslava Mimice izmišljeni otok na Jadranu, a u stvarnosti planina u Gorskom kotaru?

Viševica

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)