Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Veterina

Pojmovi: |Veterina|

Miksomatoza je akutna, zarazna, virusna bolest. Klinički je prepoznatljiva po miksomatoznim (želatinoznim) čvorovima u koži, u izmetno-spolnom području i na glavi. Koje to životinje napada ova boleština?

Zečevi/kunići

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)