Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vilim Osvajač

Pojmovi: |Harald Hardrada| |Vilim Osvajač|

Godine 1066. dvije velike vojske su napale anglosaksonsku kraljevinu na teritoriju današnje Engleske. Jednu je vodio kralj Harald Hardrada, dok je drugoj na čelu bio Vilim Osvajač. Koga je vodio prvi, a koga pak drugi?

Vikinge i Normane

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)