Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vincent iz Kastva

Pojmovi: |Istra| |Vincent iz Kastva|

Dance macabre, ili po naški ples mrtvaca kasnosrednjovjekovna je alegorija na prolaznost života, i na činjenicu da su u smrti svi isti. Ovaj likovni prikaz proširio se po Europi nakon epidemija Crne smrti. Najbolji primjer slike plesa mrtvaca u Hrvatskoj može se vidjeti u Istri, u crkvici sv. Marije na Škrilinah. Djelo je Vincenta iz Kastva, i datira ju se u 1474. godinu. Pored kojeg istarskog mjesta je smještena crkvica sv. Marije na Škrilinah?

Beram

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)