Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Virovitica

Pojmovi: |Tursko carstvo| |Virovitica|

Godine 1552., Ulama paša pokušava nakon pada Virovitice osvojiti još jednu utvrdu u blizini. Zbog iznenadnog prodora kršćanskih snaga uz Savu morao se povući u njihovom smijeru. Iz tog povlačenja stvorena je legenda o ispaljivanju picoka iz topa i povlačenju Turaka zbog toga. Koji gradić se ponosi Legendom o picoku?

ĐURĐEVAC

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)