Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vladimir Kočiš Zec

Pojmovi: |Bryan Adams| |Vladimir Kočiš Zec|

Vladimir Kočiz, a bogami i Zec, nije imao sreće sa pjesmom Ispod marelice. Izgleda da ju je, putujući kroz vrijeme poput onih rokera iz zadnjeg kviza, čuo mučki plagijator Bryan Adams. Odmah je u glavi imao pjesmu koja potom postaje planetarni hit. Kako je tu pjesmu nazvao Adams?

CLOUD NUMBER 9

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)