Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vrsar

Pojmovi: |Istra| |Vrsar|

Najduža draga u Hrvatskoj nalazi se na zapadu Istarskog poluotoka. Počinje u okolici Berma, a završava izlaskom na more nedaleko od Vrsara. Dužina joj je, ako se pridoda i morski dio, gotovo 40 kilometara. Navedite ime ove drage.

Limska draga

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)