Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Washington D.C.

Pojmovi: |Washington D.C.|

London ima Temzu, Zagreb Savu, Pariz Sienu. Na obalama koje rijeke se smjestio Washington D.C.?

POTOMAC

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)