Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Wim Wenders

Pojmovi: |Wim Wenders|

Ako se pita Wima Wendersa, Pariz nije u Francuskoj. Gdje se, po Wimu, nalazi Pariz?

Texas

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)