Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Yellowstone

Pojmovi: |Yellowstone|

Yellowstone je jedan od najposebnijih nacionalnih parkova na svijetu. Posebno je poznat jedan od njegovih gejzira pod nazivom Old Faithfull koji eruptira u redovitom vremenskom razmaku. Koliko minuta protekne između njegove dvije erupcije?

91

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)