Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Zagrebačka katedrala

Pojmovi: |Zagrebačka katedrala|

Nekad je bilo normalno da se visoki crkveni vjerodostojnici pokapaju u crkvama i katedralama. Koji je zadnji kardinal koji je pokopan u Zagrebačkoj katedrali?

Franjo Kuharić

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)