Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Zastave

Pojmovi: |Miroslav Krleža| |Zastave|

Zastave su posljednji roman Miroslava Krleže i smatraju se jednim od kapitalnih djela hrvatske književnosti. Kamilo Emerički je lik oko kojeg se vrte cijele zastave. Od svih žena u njegovu životu posebna je ona prema pjesnikinji Ani. Kako se ona preziva ako se zna da joj je prezime isto kao i ime jednog zagrebačkog kvarta?

Borongay

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)