Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Željko Bebek

Pojmovi: |Željko Bebek|

Željko Bebek je 2012. godine objavio pjesmu imena Tango. Nije ju odpjevao sam , već sa kolegicom sa estradne scene. Kako se ona zove?

Severina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)