Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Zoran Tadić

Pojmovi: |Zoran Tadić|

U kojem crno-bijelom filmu Zorana Tadića iz 1981. dva glavna lika nose ista imena kao i glumci koji su ih utjelovili?

Ritam zločina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)