Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Hrvatska| |Sir|

Autohtona vrsta sira karakteristična za Podravinu. Osnova mu je svježi sir, koji se mjesi sa vrhnjem i soli, te potom oblikuje u stožce. Često mu se dodaje i slatka crvena paprika. Nakon oblikovanja se suše, te potom slabije ili jače dime. Sam oblik i veličina lokalnog su karaktera. Kako se zove ova naša delikatesa?

PRGICA ( PRGA, SIREK, SIR TRDAK)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)