Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Bugarska| |Grčka| |Rumunjska| |Srbija|

Bugarska ima kopnenu granicu sa pet država. Tri su Grčka, Srbija i Rumunjska. Koje su preostale dvije države sa ovog popisa?

Turska i Sjeverna Makedonija

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)