Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gastronomija| |Rusija|

Dvije tradicionalne ruske delikatese su juhe boršč i šči. Koje je povrće osnova boršča, a koje ščia?

CIKLA I KISELI KUPUS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)