Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Fizika| |Matematika| |Sveučilište u Cambridgeu|

Hawking je od 1979. do 2009. godine predavao fiziku i matematiku na sveučilištu u Cambridgeu. Ta pozicija je jedna od najprestižnijih u svijetu znanosti, i samim tim ima i ime. Kako se naziva ova katedra na Cambridgeu?

LUCASOVA KATEDRA (LUCASIAN PROFESSOR OF MATHEMATICS)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)