Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Nobelova nagrada| |Rusija|

Iako je puno poznatiji kao filmski lik, doktor Živago je i jedan od najpoznatijih književnih doktora. Autor je za ovaj književni klasik dobio Nobelovu nagradu za književnost, 1958. godine. Kako se zove ruski pisac koji je stvorio nezaboravni lik doktora Živaga?

BORIS PASTERNAK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)