Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Antika| |Grčka| |Temistoklo|

Jedan od najvećih vojskovođa antike bio je Temistoklo. On je odmah shvatio da je jedini način da se odbije perzijska najezda na Grčku, tako da ih se porazi na moru. Stoga je u obrambenom savezu grčkih gradova inzistirao i na zajedničkoj floti. Konačna kruna je bila velika pobjeda kraj jednog grčkog otočića. Kojeg?

Salamina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)