Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Boks| |Drugi svijetski rat| |Joe Lewis| |Max Schmeling|

Jedna od najvećih europskih boksačkih zvijezdi prije Drugog svjetskog rata bio je Nijemac Max Schmeling. Njegovi mečevi sa Joeom Lewisom i danas su upisani u legendu. Sa početkom rata završit će u padobranskim jedinicama njemačke vojske. Bit će ranjen tijekom desanta na jedan otok, 1941. godine. Koji otok je u pitanju?

KRETA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)