Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Francuska| |Željeznica|

Jedna od prvih zemalja koja je shvatila prednosti super brzih vlakova bila je Francuska. Tako se ona danas može podičiti sa najvećom mrežom željezničkih linija brzih vlakova u Europi. Kako se zovu francuski vlakovi kojima je normalna brzina oko 320 kilometara na sat, a koji prometuju po ovim linijama?

TGV

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)