Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Politika| |Sjedinjene Države|

Kad gledamo američku političku scenu, svjesni smo da se sve vrti oko dvije stranke, demokrata i republikanaca. I jedni i drugi, kao svoje neslužbene simbole imaju životinje. Koje?

MAGARAC I SLON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)