Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Firenca| |Renesansa|

Kad se spominje renesansa, tri imena su uvijek na vrhu. Njih trojica se i dan danas navode među najvećim umjetnicima koji su ikad stvarali. Dvojica su Da Vinci i Michelangelo. Treći nije ništa manje poznat. Njegove slike Vjenčanje Djevice, Portret Pape Julija II, te freska Atenska škola vrh su renesansnog slikarstva. Kako se zove treći iz sjajnog renesansnog tria?

RAFAEL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)