Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Francuska| |Gastronomija|

Kada se govori o francuskoj kuhinji, mora se krenuti od osnovne namirnice, kruha. Kako se zove tradicionalni, dugački francuski kruh hrskave korice?

BAGUETTE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)