Kod nas poznat i po imenu riječkog rock benda, koji francuski izraz u fotografiji i slikarstvu označava portret lica sučelice okrenutog prema promatraču?

En face

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)