Kvalitetni dijelovi svježeg svinjskog mesa, koji se nakon obrade pohranjuju u prethodno priređenoj, ohlađenoj slanoj kosanoj masti, međimurski su specijalitet kojeg znamo pod kojim imenom?

MESO Z TIBLICE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)