Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Matematika| |Njemačka|

Nijemac čije ime tražimo u ovom pitanju, smatra se jednim od najvećih matematičara uopće. Bez obzira na sjajne stvari koje je radio umatematici, danas ga šira javnost uglavnom zna po jednom pojmu iz statistike, koji nosi njegovo ime. Riječ je o krivulji koja je danas uobičajeni model za prikaz varijacija. Kako se zvao ovaj njemački znanstvenik?

CARL FRIEDRICH GAUSS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)