Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Lika| |Sir|

Ovaj sir karakterističan je za područje Like. Proizvodi se i od ovčjeg i od kravljeg mlijeka. Ime je dobio po karakterističnom zvuku koji se javlja pod zubima prilikom konzumacije. Kako se zove ovaj sir?

ŠKRIPAVAC

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)