Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rijeka| |Rock and roll|

Svi znamo da su srce i duša riječkog sastava LET3 dva nevjerojatna umjetnika Mrle i Prlja. Koja se prava imena i prezimena skrivaju iza ovih nadimaka?

DAMIR MARTINOVIĆ I ZORAN PRODANOVIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)