Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Filozofija| |Matematika|

Tales iz Mileta smatra se prvim filozofom zapdnog kulturnog kruga, te ocem znanosti. Ovaj predsokratovac matematiku je zadužio na mnoge načine. Najdojmljiviji je poučak koji je dobio ime po njemu, a odnosi se na trokut upisan u kružnicu. Koliko stupnjeva iznosi, po Talesovom poučku, obodni kut trokuta iznad osnovice, koja je ujedno i promjer kružnice?

90 STUPNJEVA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)