Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Italija| |Sir|

Tvrdi nepasterizirani sir od kravljeg mlijeka, karakterističan za sjever Apenina, trenutno se smatra jednim od najboljih sireva na svijetu. Kao konačni proizvod dolazi u kolutovima od 24 do 40 kilograma, a zanimljivo je da ga banke tog područja uzimaju kao kreditno jamstvo. Koje je puno ime ovog sjajnog sira?

PARMIGIANO REGGIANO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)