Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Politika| |Velika Britanija|

U jednoj londonskoj ulici, na broju 10, žive britanski premijeri. O kojoj je to ulici riječ u ovom pitanju?

Downing Street

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)