Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Fizika| |Hidrostatika| |Matematika|

U ovom pitanju tražimo ime francuskog matematičara i fizičara. Matematiku je zadužio osnovama teorije vjerojatnosti, i prvim strojem za računanje. Ipak, puno nam je poznatiji po temeljnom zakonu hidrostatike koji nosi njegovo ime, i koji otprilike glasi: promjena u pritisku zatvorenog fluida se prenosi na površinu fluida i na stijenke njegovog spremnika. Kako se zvao ovaj genijalac, stručnjak za pritiske i tlakove?

BLAISE PASCAL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)