Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Carcano| |Drugi svijetski rat| |Oružje|

U partizanskim jedinicama, posebice dalmatinskim, jako je bila popularna puška Carcano. Naprosto zato jer su tih modela najviše zarobljavali od neprijatelja poznatog po borbenosti. Kako je bio nadimak ove puške u partizanskim redovima, a koji se zadržao sve do danas?

TALIJANKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)