Uvriježeno je mišljenje da su na našim područjima prije dolaska Rimljana vladala ilirska plemena. Kako se zvalo pleme koje je obitavalo na području Istre a kako pak ono koje je živjelo oko i u slivu rijeke Neretve?

Histri i Daorsi

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)