Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Iliri

Pojmovi: |Iliri| |Rimsko carstvo|

Uvriježeno je mišljenje da su na našim područjima prije dolaska Rimljana vladala ilirska plemena. Kako se zvalo pleme koje je obitavalo na području Istre a kako pak ono koje je živjelo oko i u slivu rijeke Neretve?

Histri i Daorsi

Pojmovi: |Arheologija| |Iliri|

Nezakcij (Vizače, lat. Nesactium), najstariji je grad u Istri, a nalazi se između Valture i Muntića u blizini pulske zračne luke. Koji je ilirski narod u njemu imao svoje sjedište?

Histri

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)