Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Alessandro Volta

Pojmovi: |Alessandro Volta| |Fizika|

Alessandro Volta, talijanski fizičar, jedan je od osnivača elektrostatike. Sva njegova istraživanja su prožeta elektricitetom, a posebno dostignuće mu je prvi galvanski članak ikad napravljen. Svijet znanosti je njegova dostignuća nagradio mjernom jedinicom sa njegovim imenom. Što označavamo mjernom jedinicom Volt?

ELEKTRIČNI NAPON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)