Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Alexandr Dumas

Pojmovi: |Alexandr Dumas| |Francuska| |Tri mušketira|

Mušketiri i D’Artagnan bore se protiv mora raznovrsnih neprijatelja širom Francuske. Ipak, glavni neprijatelj im je glavni savjetnik ludog kralja Luja XIII. Kako se zove ovaj kardinal?

Richeleiu

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)