Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Anagrami

Pojmovi: |Anagrami| |Politika|

Što se krije iza ovog anagrama? Da’l struka krije novce?

Rekonstrukcija Vlade

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)