Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Banija

Pojmovi: |Alkoholna pića| |Banija| |Banovina|

Opće je poznato da su na Baniji izmišljene knedle sa marelicama. Jer svaka je šljiva morala završiti u rakiji. Međutim, uz šljivu se na ovom području posebno cijeni jedna sorta kruške, s bojom u imenu. Naravno, ne za knedle, već za rakiju. Kako je ime ovoj staroj, sada već rijetkoj, sorti kruške, od koje se radi sjajna rakija?

CRNA TEPKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)