Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Bliski Istok

Pojmovi: |Bliski Istok|

Hezbollah, koji je osnovan 1985., izuzetno je bitan politički i vojni činioc u današnjici Bliskog Istoka. Nastao je kao odgovor na izraelski vojni ulazak u državu u kojoj je ovaj šiitski pokret i nastao. O kojoj je to državi riječ?

Libanon

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)