Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Boris Jeljcin

Pojmovi: |Boris Jeljcin| |Rusija|

Zadnjeg dana 1999. godine, Boris Jeljcin daje ostavku i prestaje biti ruski predsjednik. Koji ga je političar zamijenio na ovoj poziciji?

Vladimir Putin

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)