Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: David Nesta Marley

Pojmovi: |Bob Marley| |David Nesta Marley| |Jamajka| |Reggae|

Jedan od najvećih muzičara svih vremena, Bob Marley, iza sebe je, nakon prerane smrti, ostavio osmero djece. Čak njih sedmero se profesionalno bavilo, ili se bavi, glazbom. Možda najpoznatiji od njih je David Nesta Marley. David je puno poznatiji po nadimku. Koji je to nadimak?

ZIGGY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)